Közérdekű adatok


I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

Kapcsolatfelvétel
név: Aranytíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

rövidített név: Aranytíz Kft.

székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 10.

postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 10.

telefonszám: +36 1 354 3400

elektronikus levél: aranytiz@aranytiz.hu

 

Szervezeti struktúra

 

A szervezet vezetői és elérhetőségeik

 

2. Felügyelt költségvetési szervek

Az Aranytíz Kft-nek nincs felügyelt költségvetési szerve.

 

3. Gazdálkodó szervezetek

Az Aranytíz Kft. tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

 

4. Közalapítványok

Az Aranytíz Kft. nem alapított közalapítványt.

 

5. Lapok

Az Aranytíz Kft-nek nincsenek folyóiratai

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az Aranytíz Kft. alapítója és 100%-os tulajdonosa Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata


II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magunkról

Az Aranytíz Kft. Alapító okirata – Letöltés

Szervezeti struktúra

Az Aranytíz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata – Letöltés

Az Aranytíz Kft. Házirendje

Közművelődési rendelet

Közművelődési megállapodás

Az Aranytíz Kft. adatvédelmi szabályzata

 

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Aranytíz Kft. nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

 

3. Közszolgáltatások

Az Aranytíz Kft. közszolgáltatást nem végez.

 

4. Nyilvános kiadványok

Havi műsorfüzetek

 

5. Döntéshozatal, ülések

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Aranytíz Kft-re nem értelmezhető.

 

6. A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Aranytíz Kft-re nem értelmezhető.

Stratégiai célok, küldetés – Letöltés

 

7. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok közzétételének szabályzata –  Letöltés 
Az egyéb közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket szóban, írásban valamint elektronikus úton az aranytiz@aranytiz.hu címen fogadjuk.


8. Közzétételi listák

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében – Letöltés


9. Működési statisztika

Az Aranytíz Kft. statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei


10. Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége

Both László műszaki vezető both.laszlo@aranytiz.hu III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1. Költségvetések, beszámolók

Költségvetések, beszámolók – http://e-beszamolo.im.gov.hu/

 

2. Foglalkoztatottak létszáma
15 fő

Foglalkoztatottak 

 

3. Támogatások

Az Aranytíz Kft. költségvetéséből nyújtott támogatás.

 

4. Szerződések

A 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések – Letöltés

 

5. Koncessziók

Az Aranytíz Kft. vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.

 

6. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

Az Aranytíz Kft. nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Aranytíz Kft. nem valósított meg fejlesztést az Európai Unió támogatásával.

 

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési dokumentumok: www.kozbeszerzes.hu

2019-es közbeszerzési terv