ÉLETMESÉK

Ivor Andrea fotókiállítása 
Átrium Galéria

Megnyitó: július 6. 19.00
A kiállítást megnyitja: Maczkay Zsaklin, írónő

A találó, sokat sejtető cím önmagáért beszél: a kiállított képek egyik legfőbb jellemzője a narratív, elbeszélő jelleg. Az alkotások egyenként, önmagukban is felvillantanak egy-egy „meserészletet”, ám így, egymás mellé rendezve őket, összefüggő történeteket szőnek. 
És hogy miről szólnak e költői hangvételű mesék? Egyetlen szóval összefoglalva: a kapcsolatokról. Kapcsolatokról ember és ember között, ember és ló között, tágabban véve pedig az ember és a természet között. Mindemellett szólnak a mindennapok rohanásaiban olykor elfelejtett harmóniáról. És az időről, melyben – a gyökereken keresztül – varázslatos módon összekapcsolódik a jelen és a múlt. 
A fotók főszereplője valójában a ló, aki ezúttal az ember régi időktől való társaként, barátjaként, segítőjeként tűnik fel. A képek meseszerű jellegét néhol történelmi miliőt idéző ruhák és beállítások erősítik, de hasonló hatást érnek el a ködbe vesző, álomszerű felvételek is. 
Andrea képmeséi – mint általában az igazán jó mesék – teret adnak a befogadó gondolatainak; közös játékra hívnak, s arra ösztönöznek, hogy magunkban gombolyítsuk tovább a mese fonalát.

A kiállítás július 27-ig tekinthető meg a hatályos jogszabályok betartásával.