Közérdekű adatok


I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

 

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

Kapcsolatfelvétel
név: Aranytíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

rövidített név: Aranytíz Kft.

székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 10.
telephely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 3. (természetben: 1053 Budapest, Szép utca 1/B)

postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 10.

telefonszám: +36 1 354 3400

elektronikus levél: aranytiz@aranytiz.hu

 

Szervezeti struktúra

 

A szervezet vezetői és elérhetőségeik

 

2. Felügyelt költségvetési szervek

Az Aranytíz Kft-nek nincs felügyelt költségvetési szerve.

 

3. Gazdálkodó szervezetek

Az Aranytíz Kft. tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

 

4. Közalapítványok

Az Aranytíz Kft. nem alapított közalapítványt.

 

5. Lapok

Az Aranytíz Kft-nek nincsenek folyóiratai

 

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Az Aranytíz Kft. alapítója és 100%-os tulajdonosa Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata


II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

1. A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Magunkról

Az Aranytíz Kft. Alapító okirata – Letöltés

Szervezeti struktúra

Az Aranytíz Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata – Letöltés

Az Aranytíz Kft. Házirendje

Közművelődési rendelet

Közművelődési megállapodás

Az Aranytíz Kft. adatvédelmi szabályzata

Adatkezelési szabályzat
 

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az Aranytíz Kft. nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

 

3. Közszolgáltatások

Közművelődési megállapodás

 

4. Nyilvános kiadványok

Havi műsorfüzetek

 

5. Döntéshozatal, ülések

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Aranytíz Kft-re nem értelmezhető.

 

6. A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ilyen értelemben az Aranytíz Kft-re nem értelmezhető.

Stratégiai célok, küldetés – Letöltés

 

7. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok közzétételének szabályzata –  Letöltés 
Az egyéb közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket szóban, írásban valamint elektronikus úton az aranytiz@aranytiz.hu címen fogadjuk.


8. Közzétételi listák

Tájékoztató a köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében – Letöltés


9. Működési statisztika

Beruházási statisztika 2018
Beruházási statisztika 2019. I. n.év
Beruházási statisztika 2019. IV. n.év
Beruházási statisztika 2020. I. n.év
Beruházási statisztika 2020. II. n.év
Beruházási statisztika 2020. III. n.év
Beruházási statisztika 2021. I. n.év
Beruházási statisztika 2021. II. n.év
Beruházási statisztika 2021. III. n.év
Beruházási statisztika 2021. IV. n.év
Beruházási statisztika 2022. I. n.év
Beruházási statisztika 2022. II. n.év
Beruházási statisztika 2022. III. n.év
Beruházási statisztika 2022. IV. n.év
Információs és kommunikációs statisztika 2018
Információs és kommunikációs statisztika 2019
Információs és kommunikációs statisztika 2020
Kiállítás statisztika 2018
Kiállítás statisztika 2019 Aranytíz
Kiállítás statisztika 2019 Széphárom
Kiállítás statisztika 2020 Aranytíz
Kiállítás statisztika 2020 Széphárom

Kiállítás statisztika 2021 Aranytíz

Kiállítás statisztika 2021 Széphárom

Közművelődési statisztika 2018
Közművelődési statisztika 2019 Aranytíz
Közművelődési statisztika 2019 Széphárom
Közművelődési statisztika 2020 Aranytíz
Közművelődési statisztika 2020 Széphárom

Közművelődési statisztika 2021 Aranytíz

Közművelődési statisztika 2021 Széphárom

Munkaügyi jelentés 2019 I. n.év
Munkaügyi jelentés 2019 IV. n.év
Munkaügyi jelentés 2020 I. n.év
Munkaügyi jelentés 2020 II. n.év
Munkaügyi jelentés 2020 III. n.év
Munkaügyi jelentés 2020 IV. n.év
Munkaügyi jelentés 2021 I. n.év 
Munkaügyi jelentés 2021 II. n.év
Munkaügyi jelentés 2021 III. n.év
Munkaügyi jelentés 2021 IV. n.év
Munkaügyi jelentés 2022 I. n.év
Munkaügyi jelentés 2022 II. n.év
Munkaügyi jelentés 2022 III. n.év
Munkaügyi jelentés 2022 IV. n.év
Teljesítmény statisztika 2018
Teljesítmény statisztika 2019. I. n.év
Teljesítmény statisztika 2019. IV. n.év

Teljesítmény statisztika 2021

10. Adatvédelmi tisztviselő, információs jogokkal foglalkozó személy neve, elérhetősége

Both László műszaki vezető both.laszlo@aranytiz.hu III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

 

1. Költségvetések, beszámolók

Költségvetések, beszámolók – http://e-beszamolo.im.gov.hu/

 

2. Foglalkoztatottak létszáma
18 fő

Foglalkoztatottak 

 

3. Támogatások

Az Aranytíz Kft. költségvetéséből nyújtott támogatás.

 

4. Szerződések

A 2011. évi CXII. Törvény (Info tv.) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések – Letöltés

 

5. Koncessziók

Az Aranytíz Kft. vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.

 

6. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

Az Aranytíz Kft. nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

Az Aranytíz Kft. nem valósított meg fejlesztést az Európai Unió támogatásával.

 

8. Közbeszerzési információk

Közbeszerzési dokumentumok: www.kozbeszerzes.hu és www.ekr.gov.hu

2023-as közbeszerzési terv 
Épület üzemeltetési szerződés 2021-2023 - Letöltés